Vi anlitar Postnord Scanning för inläsning av alla leverantörsfakturor. 

Vår fakturaadress

Viktigt att vår fakturaadress är uppdaterad enligt följande: 

   1. Bantorget Redovisning AB
       Fack 55801542
       R 855
       106 37  Stockholm

Denna adress måste återfinnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Om facknummer saknas kommer fakturan skickas i retur för komplettering.

    2. Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss.

    3. Fakturor till bolaget ställs med betalningsvillkoret 30 dagar.


Våra kunders fakturaadress

För våra kunder gäller följande fakturaadress:

Bolagsnamn enligt registreringsbevis
Facknummer (åtta siffror i en följd 5580xxxx)
R 855
106 37  Stockholm

Saknar du information om ditt bolags unika facknummer? Hör av dig till oss via e-post: faktura@banred.se eller ring 08-789 15 00.

Vill du hellre skicka faktura via e-post?

Det är viktigt att fakturan är märkt med fakturaadress samt facknummer se punkt 1.

 • fakturan kan skickas som pdf, jpg eller tif och endast i A4 format
 • inga å, ä, ö eller ovanliga tecken i filnamnet
 • endast en faktura per mail
 • skriv faktura i ämnesraden

Skicka till: standard.mailinvoice@postenscanning.se

KVITTENS

Det kommer en bekräftelse till avsändaradressen att fakturan kommit fram alternativt ett felmeddelande.

UTLÄNDSKA FAKTUROR

standard.ut.mailinvoice@postenscanning.se

 

INFORMATIONSKRAV OCH UTSEENDE

Dessa uppgifter ska alltid stå på samma ställe på fakturan.

 • Bankgironummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Referens (anges under rubriken “Er referens” på fakturan)
 • OCR-nummer